TENNISBUSINESSCLUB HAAGLANDEN
Samen sterk in sport en werk!

Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 55 minuten. U heeft 60 minuten de beschikking over de baan/banen.
Onder een halfuur les wordt verstaan een tijdseenheid van 25 minuten. U heeft 30 minuten de beschikking over de baan/banen.

Bij ‘tenniskids blauw’ 4 t/m 6 jaar oud, bestaat de les uit een tijdseenheid van 35 minuten. U heeft 45 minuten de beschikking over de baan/banen. Bij 'tenniskids rood' t/m 8 jaar oud, bestaat de les uit een tijdseenheid van 50 minuten. U heeft 60 minuten de beschikking over de baan/banen. Bij 'tenniskids oranje' t/m 10 jaar oud, bestaat de les uit een tijdseenheid van 50 minuten. U heeft 60 minuten de beschikking over de baan/banen. Bij 'tenniskids groen'  10 t/m 12 jaar oud, bestaat de les uit een tijdseenheid van 50 minuten. U heeft 60 minuten de beschikking over de baan/banen.

Artikel 2

Junioren zijn degenen tot en met 12 jaar, Aspiranten zijn degenen van 13 t/m 17 jaar en Volwassenen zijn 18 jaar of ouder.

Om les te kunnen krijgen bij Tennisclub WW dienen zowel volwassenen, aspiranten als junioren (Tenniskids) lid te worden van de vereniging. Inschrijven kan via https://www.tennisclubww.nl/lid-worden. 

Volwassenen lidmaatschap Tennisclub WW kost € 120,- per jaar (overdag) en € 230,- per jaar het gehele jaar. Junioren lidmaatschap Tennisclub WW kost € 60,- per jaar en Aspiranten lidmaatschap kost € 120,- per jaar.

Tarieven tennisles volwassenen: 

Recreatie 7/8/9: € 60,- per uur per groep

Spelers 3/4/5/6: € 75,- per uur per groep 

Tarieven tennisles jeugd

Tenniskids WW Clublessen: € 12,50 per kind per les (€ 150,- per 12 weken les incl. club shirt)

Privéles: € 50,- per uur / € 25,- per half uur

Selectietraining: € 15,-  per persoon per uur

Naschoolse activiteit: € 7,50 per keer per kind 

Kidskamp: € 50,- per dag per kind

Artikel 3

Aanstelling c.q. toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de organisatie van Tennis Businessclub Haaglanden (TBH)

Artikel 4

Er wordt in principe geen les gegeven op officiële feestdagen. Koningsdag, Pasen, Pinksteren en Hemelvaartsdag. Er wordt ook geen les gegeven in de basis schoolvakanties. Wel worden er kidskampen georganiseerd op deze dagen.
De les data zijn te vinden op www.tennisbusinessclub.nl. TBH behoudt zich het recht voor om inhaallessen te plannen tijdens de officiële feestdagen en vakanties.

Artikel 5

De lestijden zullen 1 week voor de start van de cursus bekend gemaakt worden.

Artikel 6

Bij ziekte of afwezigheid van de trainer zal de training:
1. worden verzorgd door een vervangende trainer.
2. op een, in overleg te bepalen, later tijdstip worden ingehaald.
Bij slecht weer/regen zal de eerste training die niet door kan gaan worden ingehaald, een tweede training is voor risico van de leerling(en), de derde wordt opnieuw ingehaald. Na meer dan 2 inhaallessen kan TBH  ervoor kiezen om de rest van de inhaallessen te geven in de vorm van een tennisclinic of tennisevenement.
Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden moeten worden gestopt, worden niet ingehaald.
Gemiste groepslessen kunnen als de les gegeven is, niet ingehaald worden en zal komen te vervallen.
Bij de start van het nieuwe lesgeefseizoen zullen alle inhaallessen van het voorgaande seizoen komen te vervallen.
Als je vanwege blessure, operatie of andere onvoorziene omstandigheden een langere periode geen les kan volgen mag je een speler van je eigen niveau jouw plek voor bepaalde tijd in laten nemen.
Bij een force majeure (overmacht) is TBH tennis niet verplicht lessen in te halen of restitutie op het lesgeld te geven. De lessen komen hierbij te vervallen.

Artikel 7

Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat men een betalingsverplichting aan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.
Voor de eerste week van de lessen zal er gefactureerd worden door TBH. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan binnen 2 weken na datum vermeld op de factuur.
Bij een 2e herinnering wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met € 7,50. Bij de 3e herinnering komt daar nogmaals € 7,50 bovenop, waarna het dossier uit handen wordt gegeven aan een incassobureau.
Bij tussentijdse beëindiging van de cursus door de cursist blijft het lesgeld verschuldigd.
U kunt maximaal 2 weken voor de start van de cursus uw inschrijving kosteloos intrekken. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Gebeurd dit niet bent u verplicht te betalen.
In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van het lesgeld of een deel daarvan. Deze lessen zullen niet ingehaald worden en u bent verplicht de gehele factuur te betalen.

Artikel 8

TBH gaat volgens de AVG-wet zorgvuldig met uw gegevens om.

Artikel 9

Directie, medewerkers en freelancers van TBH zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

Artikel 10

Dit reglement is geldig vanaf voorjaar 2023 en kan per seizoen herzien worden.

Den Haag, Tennis Businessclub Haaglanden, 1 april 2023